HT车刀(超高耐磨用 & 超高耐冲击用)
※超大超小尺寸公差亦可依图依样现生产
形式 形状
型号
材质 尺 寸(mm) 用途
HRF10
MR11
PR40
VRA221
VWA441
VWA431
ASP60C
A B C D E F W H L
HT13-4   12 7 5 25 20 - 22 25 130
切外螺纹
HT13-5   16 9 6 3 - 25 30 170
                     
HT15-3   12 7 5 2.5 15 - 19 19 150
切内螺纹
HT15-4   20 - 22 25 200
HT15-5   - 25 30
                     
HT21-3   15 10 7 6 - - 19 19 100
倒角
HT21-4   17 12 8 8 - - 22 25 130
HT21-5   - - 25 30 170
                     
本图所示为右(R)车刀
HT23-3-8   8 10 6 3 20 30 16 19 90
切槽 、车外圆
HT23-3-12   12
HT23-3-16   16
HT23-4-8   8 25 35 22 25 120
HT23-4-12   12
HT23-4-16
  16
HT24-3-8
  8 10 6 3 20 30 16 19 90
HT24-3-12   12
HT24-3-16   16
HT24-4-8   8 25 35 22 25 120
HT24-4-12   12
HT24-4-16   16
两面相同
    6 2 2 59 - - - - 25
车内孔
    8 3 3 7.9 - - - -
                     
刀杆部后角2°
    15 4.5 6 5 5 - 19 19 120
切断、倒角
    8 - 22 25 140
                     
※钎焊车刀只批量现生产订做:高硬度用(55°~70°材料的加工用)及高耐冲击性的制品/特殊用/非金属产品用的制品。