NC自动车床用定制型车刀
(高硬度用/超高耐磨用/高抗冲击用)
材种:HRF10/MR11/PR40/VRA221/VWA441/VWA431/ASP60C

左刀(L)

 
A

左勾刀(LG)

 
B

左刀(L)

 
C

左刀(L)

 
D

左刀(L)

 
E

右扫刀(R)

 
F

左刀(L)

 
G

右刀(L)

 
H

 

 
I

 

 
J
※钎焊车刀只批量现生产订做:高硬度用(55°~70°材料的加工用)及高耐冲击性的制品/特殊用/非金属产品用的制品。